logo 110x
Vận đơn đường biển
8 Tháng Mười Một, 2017

Các chứng từ Hải Quan

Cac-loai-chung-tu-lien-quan-den-giao-nhan-bang-duong-bien
 1. Commercial Invoice  –  01 Bản gốc  & 01 Bản sao y bản chính
 2. Packing List – 01 Bản gốc & 01 bản sao y bản chính
 3. Bill of Lading : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C) hoặc 01 bản sao (Nếu T/T )
 4. C/O ( Nếu form E hoặc form D ) : 01 bản gốc & 01 bản sao
 5. Hóa đơn cước biển ( Nếu nhập FOB hoặc EXW ) : 01 Bản sao y
 6. Chúng từ thanh toán ( L/C ; T/T ) :  01 Bản sao y
 7. Giấy giới thiệu : 03 tờ gốc
 8. Tờ khai Hải Quan : 01 Bộ gốc
 9. Tờ khai trị giá tính thuế : 02 bản gốc

 

 1. Phụ lục tờ khai Hải Quan (Nếu nhiều hơn 3 mục hàng ) : 01 Bộ gốc

 

 1. Các giấy tờ liên quan đến giấy phép của cơ quan chủ quản.